Voluntour เก็บขยะ เที่ยววิถีนาเกลือ ชุมชนบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

Samut Sakhon, Thailand
1 Day
English, Thai

About the trip
Volunteer
ชุมชนบางหญ้าแพรก ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ชุมชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งท่าฉลอม คนในชุมชนยังคงทำอาชีพประมงพื้นบ้านริมชายฝั่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงรักษาวิถีการทำประมงดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงสัมผัสกระบวนการทำนาเกลือ อาชีพพื้นบ้านของชาวสมุทรสาครอีกหนึ่งอาชีพ และร่วมกันทำความดีเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน Bangyapraek Community is located at the bank of Tha Chin River in Samut Sakhon Province. So, locals are mostly fishermen who still live and work in the traditional ways, including salt farming. In this trip you will be able to partake in the collecting trash activity at the mangrove forest.
 • สัมผัสวิถีชุมชนบางหญ้าแพรก
 • Experience local culture and way of living.
 • ชิมอาหารซิกเนเจอร์เมนูประจำชุมชน
 • Taste local, authentic food
 • เรียนรู้วิถีและการทำนาเกลือและเกลือสปา
 • Learn how to make salt farms and spa salt scrub
 • ช่วยชุมชนทำอุปกรณ์เก็บขยะ
 • Making rubbish collecting equipment for community
 • เก็บขยะป่าชายเลน
 • Join the mangrove conservation activity.
 • กิจกรรมวันที่: 14 และ 28 มีนาคม/ 25 เมษายน/ 9 และ 23 พฤษภาคม/ 27 มิถุนายน/ 25 กรกฎาคม/ 29 สิงหาคม/ 26 กันยายน ปี 2562
Day One

08.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ บิ๊กซี สะพานควาย ( บริเวณหน้าคาเฟ่อะเมซอน ) เตรียมตัวออกเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

08.30 am.     Meet at Big C Saphankwai ( Infront of Amazon cafe ) and head to Samut Sakhon Province by VIP 9-seat van.

 

08:45 น.         ออกเดินทางออกสู่ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

08:45 am.     Start the journey by traveling to Bangyapraek Community, Samut Sakhon

 

10.00 น.          เดินทางถึง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ชุมชนบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ชมบรรยากาศวิถีประมงพื้นบ้านและนาเกลืออันสวยงาม ชุมชนต้อนรับทุกท่านด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรและขนมท้องถิ่น รับฟังเรื่องราวของระบบนิเวศและความสำคัญของป่าโกงกางปากแม่น้ำท่าจีน

10.00 am.       Arrive at Mangrove Forest Learning and Development Center 2 (Samut Sakhon). Receive a warm welcome from the villagers and hear about their stories including salt farms, local fishing, and mangrove forest.

 

10:30 น.           ออกไปเยี่ยมชม นาเกลือ สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร พาคุณไปชมวิธีการทำนาเกลือ และกรรมวิธีการทำเกลือสปาขัดผิว เพื่อนำกลับไปเป็นของที่ระลึก

10:30 pm.       Experience about salt farms which is the symbol of Samut Sakhon Province. You will able see how to make salt

fields and process of making spa salt scrub.

 

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันเมนูพื้นบ้านจากฝีมือชุมชน เช่น ใบโกงกางทอด ยำใบชะคราม

12.00 am.       Enjoy your lunch with the must-try local dishes.

13.00 น.           ถึงเวลาเดินเข้าป่าชายเลน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเปรียบเสมือนตัวกรองขยะจากครัวเรือนที่ไหลมาตามแม่น้ำท่าจีน ทำภารกิจเก็บขยะตามป่าชายเลนที่มีตั้งแต่ขยะชิ้นใหญ่ไปจนถึงชิ้นเล็ก

01.00 pm.      Join the mangrove conservation activity at the bank of Tha Chin River.  Let’s clear up the mangrove forest together by collecting trash in the forest.

 

15:30 น.           อำลาชุมชน และออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

03:30 pm.     It’s time to say goodbye to the community and transfer back to Bangkok.

17.00 น.           เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

05.00 pm.      Arrive at Bangkok safely.

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ [ Lunch ]
 • ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ [ Pick up and drop off service ]
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม [ Activities as listed in the itinerary ]
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว [ Tour guide or Local Alike staff ]
 • ผู้สื่อความหมายของชุมชน [ Local guide ]
 • ประกันภัยการเดินทาง [ Travel insurance ]
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% [ VAT 7% ]
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม [ Bring sunscreen, sunglasses, hat and umbrella ]
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย พร้อมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และรองเท้าที่กระชับ [ Wear comfortable clothes and shoes such as sneakers ]
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป [ Avoid bringing valuable items on the trip ]
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด [ Follow the community leader’s advice during the trip ]
 • สำหรับคนที่ขับรถไปเองมีส่วนลด 100 บาท/คน
 • เด็กอายุระหว่าง 4-10 ขวบ ราคา 1,000 บาท
 • รบกวนคนที่ขับรถไปเองและมีเด็กไปด้วย โอนค่ากิจกรรมมาทางช่องทางธนาคารตามบัญชีนี้ค่ะ Local Alike dot com co.,Ltd ธนาคารกสิกรไทย/ สาขาพหลโยธิน 099-2-10478-5
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 08:30 am
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest