A Day as a Royal Chef, กุฎีจีน กรุงเทพมหานครฯ 1D

Bangkok, Thailand
1 Day
English, Thai

About the trip
History & Culture Gastronomy Local Wisdom
กุฎีจีน เป็นชุมชน 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ และอิสลาม) 4 ความเชื่อ แต่เดิม ชาวโปรตุเกสคือชาติแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในย่านนี้ ทุกวันนี้ อิทธิพลจากโปรตุเกสก็ยังเด่นชัดอยู่ในวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม รวมถึงอาหารด้วย ทีชุมชนกุฎีจีน ยังมีผู้สืบทอดวัฒนธรรมอาหารไทย-โปรตุเกส ที่รังสรรค์เมนูอร่อย เอาจานเด็ดโปรตุเกสมาผสมผสานสูตรแบบไทย ๆ ออกมาเป็นรสชาติอร่อยถูกปาก และมีฝีมือทำขนมหวานไทยโบราณที่ต้องใช้ความประณีตขั้นสูง Localalike อยากชวนทุกคนมาค้นพบสูตรอาหารอร่อยๆและถ่ายรูปอาหารชาววังสวยๆไปอวดเพื่อนๆกับเราที่ ชุมชนกุฎีจีน
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
 • เดินสำรวจชุมชน
 • เรียนรู้วิถีชีวิตตามความเชื่อที่หลากหลาย
 • ชมโบสถ์ซางตาครู้ส
 • ชิมขนมฝรั่งกุฎีจีน
 • อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทย-โปรตุเกส
Day One

09.00 am.                 พบกันที่ จุดนัดหมาย ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สนามไชย ทางออกที่ 5

 

09.15 am.                   ขึ้นเรือเฟอรี่ที่ท่าเรือยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ข้ามฟากสู่ฝั่งธนบุรี

 

09.30 am.                  เดินทางถึงชุมชนกุฎีจีน พบกับตัวแทนของชุมชนกุฏีจีนที่จะพาเราเดินสำรวจรอบ ๆ ชุมชน

 • เยี่ยมชมศาลเจ้าเกียนอันเกง ศาลเจ้าจีนที่มีอายุกว่า 200 ปี
 • ชมความงามของโบสถ์ซางตาครู้ส ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางชุมชน
 • แวะบ้านขนมฝรั่งกุฎีจีน ชมการทำขนมที่ยังคงใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม

11.30 am.                  เรียนรู้วิธีทำอาหารไทย-โปรตุเกส ที่ในอดีตเป็นเมนูยอดนิยมของชาววัง ณ บ้านสกุลทอง โดยมี คุณแตน เจ้าของบ้านที่สืบทอดความอร่อยตำรับบ้านสกุลทองมาหลายชั่วอายุคน

 • ทดลองเป็นเชฟชาววัง 
 • ลองทานอาหาร ไทย-โปรตุเกส
 • ทำอาหารว่างแบบชาววัง

01.30 pm.                เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กุฎีจีน เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ จากนั้น เดินต่อไปยัง บ้านจันทนภาพ บ้านทรงไทยที่ให้หลักการก่อสร้างแบบโบราณ พบกับป้าแดง เจ้าของบ้านที่จะมาเล่าความเป็นมาของบ้านหลังนี้ที่มีอายุกว่า 100 ปี ให้ได้ฟัง

 

03.00 pm.               อำลาชุมชน เดินทางกลับด้วยเรือเฟอรี่โดยสารอย่างสวัสดิภาพ

 • อาหารตำรับชาววัง 1 มื้อ
 • ยานพาหนะท้องถิ่นตามที่ระบุในรายการ
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 09:00 am
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed

Preserving Local Wisdom

You can be a person who preserve local wisdom and promote local wellbeing very easy just by traveling with us.

Arts, Cultures & Beliefs

Food & Agiculture


From

USD
per guest