ชุมชนประแส จังหวัดระยอง

Rayong, Thailand
Half Day Tour
English, Thai

About the trip
History & Culture Local Wisdom Hands-on Workshop
ประแสชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประแสซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจ.ระยองในอดีต ประแสเป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญแห่งชายฝั่งตะวันออก การทำการค้ามีความเจริญรุ่งเรือง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ทุกวันนี้วิถีชีวิตชาวประแสร์ก็ยังคงผูกพันกับสายน้ำล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนภ
 • เดินสำรวจป่าชายเลน
 • ทำกิจกรรมชุมชน
 • ทานอาหารท้องถิ่นชุมชน
 • ทัวร์ชุมชนประแสด้วยรถพ่วง 3 ล้อ
 • นั่งเรือชมป่าชายเลน และแวะชมทุ่งโปรงทอง
Day One

กิจกรรมมีให้เลือก 2 เวลา

 

9:00 เช้า / 13:30 บ่าย    : พบกันที่จุดนัดพบ

 

9:30 เช้า / 14:00 บ่าย    : เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและชมเรือรบหลวงประแส

เดินบนสะพานไม้ชมป่าชายเลน แหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้ระบบนิเวศและสัตว์ชนิดต่างๆ ตลาดทางในป่าชายเลน เช่น ปูก้ามดาบ ปลาตีนและปูแสม

 

10:00 เช้า / 14:30 บ่าย   : นั่งรถสามล้อเที่ยวชมวิถีชุมชนประแสร์

บ้านเก่าริมน้ำตลอด 2 ข้างทาง 

- พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวประแส บ้านไม้หลังใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน มีภาพถ่ายพร้อมเรื่องราวของประแสร์ในวันวานรวมถึงข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประแสและบริเวณใกล้เคียง

 

10:30 เช้า / 15:00 บ่าย   :  เข้าร่วม Workshop เพื่อสัมผัสและเรียนรู้วิถีชุมชนประแส (เลือกได้ 1 กิจกรรม)

- Workshop ยกยอและการตำกะปิ

- Workshop แจงลอน อร่อยๆ

- Workshop ชาใบขลู่

- Workshop คราดหอย (ตามเวลาน้ำขึ้นและลง)

 

11:30 เช้า / 15:30 บ่าย    :  อำลาชุมชน ส่งตามจุดนัดหมาย

 • ไกด์ชุมชน
 • อาหารกลางวัน
 • กิจกรรมชุมชน
 • การเดินทางภายในชุมชน ( เรือ+รถพ่วงข้าง 3 ล้อ )
 • ให้ความเคารพต่อสถานที่และกฎระเบียบของชุมชน
 • มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้
 • ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะปฎิบัติกิจกรรม ต่างๆ
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 09:00 am
 • 01:30 pm
USD x 4 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed

การท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งผลในด้านดีต่อชุมชนในหลายๆด้าน

  - ด้านสิ่งแวดล้อม  ชุมชนจะมีกองทุนสำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ 

  - ด้านเศรษฐกิจ เป็นการสนับสนุน ช่วยกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

  - ด้านสังคม ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนผู้สูงอายุ เมื่อมีทริปเกิดขึ้น ผู้สูงอายุจะมีโอกาสพบปะผู้คน และได้แต่งตัวสวยๆ มาทำกิจกรรม เช่นรำวง หรือร้องเพลง ให้แก่นักท่องเที่ยว 

Arts, Cultures & Beliefs


From

USD
per guest