Explore Life on Island, เกาะกลาง, กระบี่ (2D1N)

Krabi, Thailand
2 Days 1 Night
English, Thai

About the trip
History & Culture Gastronomy Hands-on Workshop
ชุมชนแห่งนี้จะไม่ค่อยเหมือนชุมชนอื่นๆ ชุมชนเกาะกลาง ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ กลางแม่น้ำกระบี่ห่างจากตัวเมืองไม่กี่นาที แต่ยังคงวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ที่ยังมีเสน่ห์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนแห่งนี้มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เกาะกลางยังเป็นแหล่งปลูกข้าวสังข์หยดคุณภาพดีของเมืองไทยอีกด้วย สัมผัสวิถีชุมชน กับการนั่งรถสามล้อเที่ยวรอบๆ หมู่บ้าน แวะชิมอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ เรียนรู้การทำโรตี สนุกสนานกับการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เรียนรู้การเป็นชาวประมง แวะฐานเรียนรู้ข้าวสังข์หยด ชิมชาหอมๆ พร้อมอาหารเช้าแบบบ้านๆ และพูดคุยกับพี่ๆ ในชุมชน วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และความสงบสุขของชุมชนเกาะกลางแห่งนี้ พร้อมแล้วที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสและหลงใหลอีกครั้ง

สัมผัสกับคำว่านั่งเรือ 5 นาทีวิถีเปลี่ยน ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีแบบพื้นบ้านที่แตกต่างจาก ชุมชนเมืองอย่างชัดเจน นั่งรถสามล้อมเที่ยวรอบๆ เกาะ ซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก แต่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนขณะที่นั่งรถสามล้อ
 • สัมผัสกับคำว่านั่งเรือ 5 นาที วิถีเปลี่ยน นั่งรถสามล้อเที่ยวในชุมชน เยี่ยมชมแหล่งผลิตข้าวสังข์หยด ข้าวคุณภาพดีของชุมชน อิ่มอร่อยกับกิจกรรมทำโรตีและอาหารแบบพื้นเมือง ออกแบบโปสการ์ดด้วยสีธรรมชาติจากชุมชน
 • เยี่ยมชมแหล่งผลิตข้าวสังข์หยด ข้าวคุณภาพดีของชุมชน
 • นั่งรถสามล้อเที่ยวในชุมชน
 • อิ่มอร่อยกับกิจกรรมทำโรตีและอาหารแบบพื้นเมือง
 • ออกแบบโปสการ์ดด้วยสีธรรมชาติจากชุมชน
 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เรือหัวโทงจำลอง ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก และข้าวสังข์หยดข้าวคุณภาพดีของชุมชน
Day One

เช้า

10.00 น.

 • นัดหมายกันที่ ท่าเรือธารา* รับการต้อนรับจากมัคคุเทศก์ชุมชนประจำเกาะกลาง จากนั้นนั่งเรือข้ามฟาก เดินทางไปยังชุมชนเกาะกลาง นั่งเรือเพียง 5 นาที คุณจะพบกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

10.30 น.

 • กระโดดขึ้นรถสามล้อ ยานพาหนะประจำเกาะ ออกไปสำรวจ ดูวิวทิวทัศน์รอบ ๆ เกาะกลาง
 • เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมที่ใช้สีจากธรรมชาติ เรียนรู้เทคนิคการมัดที่ทำให้เกิดลายที่แตกต่างกัน ใช้สีจากธรรมชาติที่หลากหลายหาได้ในท้องถิ่น เช่น สีแสม สีขมิ้น

 • สนุกกับกิจกรรมทำโรตี และรับประทานเป็นอาหารว่าง

12.00 น.

 • แวะรับประทานอาหารกลางวันแบบบ้าน ๆ แต่รสชาติไม่ธรรมดา

บ่าย

13.30 น.

 • Check-in เข้าที่พัก ทำความรู้จักกับเจ้าของบ้านที่ คิดถึงคอทเทจ พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.30 น.

 • กระโดดขึ้นรถสามล้ออีกครั้ง
 • เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเรือหัวโทงจำลอง

 • รู้จักกับ “ข้าวสังข์หยด” แม้ชุมชนแห่งนี้จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะกลางน้ำ พวกเขาก็ไม่ได้ ยังชีพด้วยการประมงเพียงอย่างเดียว แต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์พื้น เมืองคุณภาพดีกว่า 1,000 ไร่

16.30 น.

 • เดินเล่น ผ่อนคลายอิริยาบถ ชมวิถีที่เรียบง่ายบนเกาะกลาง

เย็น

18.00 น.

 •  รับประทานอาหารเย็นเมนูพื้นบ้าน
 • พักผ่อนหลับฝันดี ณ คิดถึงคอทเทจ
Day Two

เช้า

07.30 น.

 • อรุณสวัสดิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพัก

09.00 น.

 • ลงมือออกแบบโปสการ์ดด้วยสีธรรมชาติจากชุมชน

10.30 น.

 • อำลาชุมชน เดินทางกลับเข้าฝั่งโดยเรือ
Stay with Host Family
Private Room
Private Bathroom
Electricity 24/7
Body Hygiene Kit
Heated Water
Air Conditioning
Seated Toilet
Wireless Internet
Cell Signal
Bicycle
Kitchen
Wheelchair Accessible
Television
Parking on Premise
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ /เย็น 1 มื้อ)
 • ยานพาหนะท้องถิ่นตามที่ระบุในรายการ (รถสามล้อพ่วงข้าง)
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม)
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม)
 • ยานพาหนะมายังชุมชน (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม)
 • เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิม กรุณาแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้LocalAlikeจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารเพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยทีมงานจะคำนึงถึงรอยยิ้มของผู้ร่วมทริปและชุมชนเป็นสำคัญ
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 01:00 am
 • 02:00 am
 • 03:00 am
 • 04:00 am
 • 05:00 am
 • 06:00 am
 • 07:00 am
 • 08:00 am
 • 09:00 am
 • 10:00 am
 • 11:00 am
 • 12:00 am
 • 01:00 pm
 • 02:00 pm
 • 03:00 pm
 • 04:00 pm
 • 05:00 pm
 • 06:00 pm
 • 07:00 pm
 • 08:00 pm
 • 09:00 pm
 • 10:00 pm
 • 11:00 pm
 • 12:00 pm
USD x 4 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest