ท่องเที่ยวชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12

Narathiwat, Thailand
2 Days 1 Night
English, Thai

About the trip
Outdoor & Adventure History & Culture Nature and Environmental
ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส เส้นทางการย้อนเวลาหาอดีตพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรมที่ 10 ศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบัน ทำขนมตือปงนีเล็ง และซุปคอมมิวนิสต์ กรมที่ 10 ชิมรสชาติเมนูอาหารพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม เรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชุมชนในการอาศัยอยู่ในป่า ผ่านเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติชุมชน และทำกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
  • รับ Welcome drink จิบชาอูบีซาไก + ขนมตือปงนีเล็ง
  • ชมพิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์มาลายา
  • กิจกรรมล่องแก่งต้นน้ำสายบุรี
  • จิบชาเดินชมทะเลหมอก
  • เดินป่าศึกษาเส้นทางคอมมิวนิสต์มาลายาระยะทาง 400 เมตร

Day 1 

10.00 น. นัดเจอที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รับ Welcome drink จิบชาอูบีซาไก + ขนมตือปงนีเล็ง

10.30 น. แนะนําชุมชน ประวัติชุมชน ไกด์ที่ดูแลนักท่องเที่ยว

11.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์มาลายา

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง อาหาร 5 อย่าง

13.00 น. กิจกรรมล่องแก่งต้นน้ำสายบุรี

15.00 น. กลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย *กิจกรรมเสริม: นวด ฝังเข็ม

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น อาหารพื้นถิ่น 5 อย่าง

20.00 น. รําพัด (ตาลีกีปั๊ด)

21.00 น. เข้าที่พัก

 

Day 2 

06.00 น. นัดเจอกันที่ศูนย์รับนักท่องเที่ยว เดินชมทะเลหมอก จุดชมวิว จิบชาร้านชาของชุมชน 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า: ข้าวยํา กาแฟ

09.30 น. เดินป่าศึกษาเส้นทางคอมมิวนิสต์มาลายาระยะทาง 400 เมตร

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงริมน้ำ (ใกล้จุดที่ลงจากฐาน) 5 อย่าง

14.00 น. กลับที่พัก เก็บสัมภาระ ซื้อของชุมชน

15.00 น. เดินทางกลับ

Private Room
Private Bathroom
Electricity 24/7
Heated Water
Seated Toilet
Parking on Premise
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest