ท่องเที่ยวบ้านทรายขาว

Pattani, Thailand
2 Days 1 Night
English, Thai

About the trip
Outdoor & Adventure History & Culture Nature and Environmental
ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี กับเส้นทางการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ซึ่งอัดแน่นไปด้วยวิถีชีวิตอันอบอุ่นของชาวไทยพุทธ-มุสลิม พลาดไม่ได้กับการนั่งรถจิ๊บโบราณไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน มีทั้งสายธรรมชาติและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นวัดทรายขาว จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของชุมชนแบบ 360 องศา นมัสการพระพุทธมุนินทโลกนาถสูงตระหง่านบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ชมหินผาพญางูขนาดใหญ่ เยี่ยมชมความสวยงามของมัสยิดโบราณ (นัจมุดดีน) อายุมากกว่า 300 ปี ปิดท้ายเที่ยวสวนผลไม้ของชุมชน และเรียนรู้การทอผ้าลายจวนตานีอันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
  • เยี่ยมชมความสวยงามของวัดทรายขาว (โดยรถจิ๊บ)
  • จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ชมทัศนียภาพของชุมชน
  • เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าลายจวนตานี

Day 1

09.00 น. คณะเดินทางถึงชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว ต้อนรับโดยคณะชุมชน (อาหารว่าง + เครื่องดื่ม) และบรรยาย ข้อมูลชุมชน

09.30 น. เดินทางเยี่ยมชมความสวยงามของวัดทรายขาว (โดยรถจิ๊บ) เพื่อความเป็นสิริมงคล นมัสการเจ้าอาวาส/รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส (พระครูธรรมกิจโกศล) วิหาร 3 ทวด ฯลฯ

10.30 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ฟังบรรยายการบริหารจัดการ (เจ้าหน้าที่อุทยานฯ) เดินทางขึ้นจุดชมวิว

  • ชมทัศนียภาพของชุมชน

  • ชมพระพุทธมุนินทโลกนาถ (ปางยมกปฏิหารย์) มีความสูง 29.9 เมตร

  • ถ้ำวิปัสสานา

  • หินผาพญางู

12.00 น. เดินทางรับประทานอาหารมื้อเที่ยง (เมนูพื้นบ้าน) กลุ่มแม่บ้านหมู่ 5 

13.00 น. เดินทางเยี่ยมชมความสวยงามของมัสยิดโบราณ (นัจมุดดีน) อายุมากกว่า 300 ปี ฟังบรรยาย 

สรุปโดย โต๊ะอีหม่าม

14.00 น. ชมวิถีชุมชน ชมสวน ชิลผลไม้ตามฤดูกาล ชมป่าชุมชน ทุเรียนพื้นบ้าน ที่มีอายุกว่า 100 ปีอิ่มอร่อยกับผลไม้ในสวน (ระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค.)

16.30 น. เข้าที่พักโฮมสเตย์

18.30 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของบ้าน

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

Day 2 

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก

  • บริการปั่นจักรยานบริเวณหมู่บ้าน

08.30 น. เยี่ยมชมบ้านพักโฮมสเตย์ 2-3 หลัง

09.30 น. เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 (กลุ่มแปรรูปส้มแขก) ฟังบรรยายสรุป ชมขั้นตอนการผลิต (สามารถทดลองทำได้) ชม ชิม ซื้อ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นของฝาก (อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)

10.30 น. เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าลายจวนตานี บรรยายสรุป ชมขั้นตอนการผลิต ซื้อของฝาก

12.00 น. เดินทางรับประทานอาหารมื้อเที่ยง (เมนูพื้นบ้าน) ที่กลุ่มแม่บ้าน ม.5 

13.00 น. เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มกล้วยเส้นปรุงรส) ฟังบรรยาย สรุปชมขั้นตอนการผลิต (สามารถทดลองทำได้) ชม ชิมซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นของฝาก 

14.00 น. เดินทางเยี่ยมชมวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) นมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไป (ผู้นับถือศาสนาพุทธ)

16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest