เที่ยวแม่เหาะ ลัดเลาะชมวิถีกระเหรี่ยง

Mae Hong Son, Thailand
3 Days 2 Nights
English, Thai

About the trip
Outdoor & Adventure History & Culture Nature and Environmental
บ้านแม่เหาะ เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่อพยพมาจากที่อื่นเป็น เวลากว่าร้อยปีมาแล้ว ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนดอยแม่เหาะ สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,133 เมตร มีภูเขาสูงที่อุ ดมสมบูรณ์สลับซับซ้อนกัน ทําให้มีอากาศเย็นตลอดปี ในทริปนี้ท่านจะได้ไปผจญภัยสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีกะเหรี่ยง พร้อมทั้ง ศึกษาธรรมชาติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ถ้าพร้อมออกเดินทางแล้ว ก็กระโดดขึ้นรถกระบะชุมชนไปลุยกันเลย!
 • ชมบรรยากาศ พระอาทิตย์ ทะเลหมอกในยามเช้า
 • ยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า
 • ทำสบู่กาแฟ และสบู่อโวคาโด
 • รับประทานอาหารพื้นถิ่นจากแม่ๆ ในชุมชน
 • เดินขึ้นดอยหัวสิงห์ไปชมวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านแม่เหาะ
 • รียนรู้กระบวนการทำกาแฟแบบฉบับของชุมชน กาแฟหอมเหาะ
 • ชมความงดงามของน้ำตกแม่สวรรค์น้อย
Day One

14.00 น.
จุดนัดพบ ณ บริเวณ ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

14.30 น.
คณะทัวร์เอเจนซี่ ออกเดินทางจาดเชียงใหม่ ไปยัง ชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

16.30 น.
พร้อมกัน ณ จุดต้อนรับนักท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่เหาะ รับการต้อนรับจากชุมชน รับประทานขนมเบรกและน้ำสมุนไพร จากชุมชน

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวอินทิรา

19.00 น.
เข้าบ้านที่พัก ริเวอร์ แบงค์ รีสอร์ท แม่สะเรียง พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

Day Two

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านรสเยี่ยม แม่สะเรียง

08.40 น.
เดินขึ้น ดอยหวากลึโจ๊ะ ชมบรรยากาศ พระอาทิตย์ ทะเลหมอกในยามเช้า
และทำกิจกรรม “พิทักษ์ผืนป่าเพื่อคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก ยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า”

10.00 น.
รับประทานขนมเบรก ณ บ้านโฮมสเตย์หย่อมบ้านกิ่วลม

11.00 น.
เรียนรู้การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำกิจกรรมWorkshop สบู่กาแฟ สบู่อโวคาโด ผู้ร่วมทริปได้ลงมือทำสบู่
และนำกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้า และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน
เป็นของฝาก ของที่ระลึก

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพื้นถิ่นจากแม่ๆ ในชุมชน

Day Three

13.00 น.
กระโดดขึ้นรถกะบะชุมชน พร้อมออกเดินทางไป ดอยหัวสิงห์ เพื่อเดินขึ้นดอยไปชมวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านแม่เหาะ
ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่สลับกับซ้อนกัน พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้อันอุดมสมบูรณ์ของป่าระหว่างทาง

16.00 น.
รับประทานขนมเบรกและน้ำสมุนไพร จากชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นสไตล์พื้นบ้าน ณ ร้านครัวอินทิรา

20.00 น.
เข้าบ้านที่พัก ริเวอร์ แบงค์ รีสอร์ท แม่สะเรียง พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

เวลารายละเอียดกิจกรรม – วันที่ 26 กันยายน 2563 ( เช้า / กลางวัน / X )

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านรสเยี่ยม แม่สะเรียง

09.00 น.
เรียนรู้กระบวนการทำกาแฟแบบฉบับของชุมชน กาแฟหอมเหาะ เริ่มตั้งแต่การ คั่ว บด และชงกาแฟ
พร้อมทั้งปิดท้ายด้วยการลิ้มรสกาแฟแสนอร่อยหอมกรุ่นที่คุณได้ลอง และทำ Workshop คั่วกาแฟ แพคใส่ซอง
นำกลับบ้านไว้ดริปดื่มเองด้วย

11.00 น.
เก็บกระเป๋าพร้อมออกเดินทางไป น้ำตกแม่สวรรค์น้อย (ที-เกล๊าะ-กุ๊ย) ธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาในป่าใหญ่
บางชั้นของน้ำตก มีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และมีความงดงามของพรรณไม้ที่แตกต่างกันออกไป และถ่ายรูปหรือเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันในชุมชน

13.00 น.
เวทีแลกเปลี่ยนและหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวและการทำการประชาสัมพันธ์ชุมชน

14.00 น.
ถึงเวลาอำลาชุมชน ทิ้งเอาไว้เพียงรอยเท้า เก็บเอาความประทับใจและความทรงจำกลับบ้าน

 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 2 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 1 มื้อ / เย็น 2 มื้อ)
 • ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ผู้สื่อความหมายของชุมน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ราคานี้บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (เดินทางไปเจอกันที่ชุมชน)
 • ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 01:00 am
 • 02:00 am
 • 03:00 am
 • 04:00 am
 • 05:00 am
 • 06:00 am
 • 07:00 am
 • 08:00 am
 • 09:00 am
 • 10:00 am
 • 11:00 am
 • 12:00 am
 • 01:00 pm
 • 02:00 pm
 • 03:00 pm
 • 04:00 pm
 • 05:00 pm
 • 06:00 pm
 • 07:00 pm
 • 08:00 pm
 • 09:00 pm
 • 10:00 pm
 • 11:00 pm
 • 12:00 pm
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest