โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาและชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง 2 วัน 1 คืน

Lampang, Thailand
2 Days 1 Night
English, Thai

About the trip
Outdoor & Adventure Local Wisdom Nature and Environmental
มีป่ามีน้ำความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ชาวบ้านช่วยกันดูแล แหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนในหมู่บ้านห้วยสามขากับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ และมาใช้ชีวิตแบบช้าๆ เรียบง่ายในหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา อำเภอแจ้ซ้อน ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกเหมี้ยงเป็นอาชีพหลักและปลูกกาแฟเป็นอาชีพรอง
 • เดินป่า ชมสมุนไพร ผีเสื้อ ในบรรยากาศอันร่มรื่น
 • เล่นน้ำฝายแม้ว สัมผัสความเย็นของน้ำท่ามกลางต้นไม้ใหญ่อันเขียวขจี
 • ชวนไปเก็บใบเหมี้ยงในป่าข้างๆบ้าน ได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บ มัด นึ่ง
 • นำใบเหมี้ยงแก่อบแห้งมายัดใส่ในหมอนรูปสัตว์ต่างๆ กลายเป็น “หมอนใบชา” ทำให้ผ่อนคลายจากกลิ่นชาหอมๆ
Day One

05.45 น.

พร้อมกันที่เคาเตอร์นกแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง

07.20 น.

เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองมุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปาง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD 8504 

08.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานลำปาง

10.00 น.

“โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา” อำเภอแม่ทะ ชุมชนร่วมกันรักษาป่าควบคู่ไปกับการสร้างฝายชะลอน้ำ 

 • เดินป่า ชมสมุนไพร ผีเสื้อ ในบรรยากาศอันร่มรื่น

 • เล่นน้ำฝายแม้ว สัมผัสความเย็นของน้ำท่ามกลางต้นไม้ใหญ่อันเขียวขจี

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันชุมชนบ้านห้วยสามขา

13.00 น.

ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

15.00 น.

แวะพักร่างกายที่น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน แช่เท้าธารน้ำแร่หรือนำไข่ไปต้มในบ่อน้ำร้อนแล้วนำมาปรุงเป็นเมนูยำไข่น้ำแร่

17.30 น.

เดินทางถึงชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง เข้าที่พักโฮมสเตย์ 

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นท้องถิ่น เคล้าเสียงดนตรีพื้นเมืองและการฟ้อนพื้นบ้านของกลุ่มเด็กๆ ในชุมชน ในชุดการเก็บใบเหมี้ยง

20.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day Two

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก

08.00 น.

มาใช้ชีวิตเรียบง่าย สูดอากาศให้เต็มปอดไปกับชาวบ้านป่าเหมี้ยง ที่ปลูกเหมี้ยงเป็นอาชีพหลัก 

 • ชวนไปเก็บใบเหมี้ยงในป่าข้างๆบ้าน ได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บ มัด นึ่ง ตลอดจนการนำใบเหมี้ยงไปทำเป็นใบชาตากแห้ง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเชื่อว่าการเคี้ยวใบเหมี้ยง ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

 • นำใบเหมี้ยงแก่อบแห้งมายัดใส่ในหมอนรูปสัตว์ต่างๆ กลายเป็น “หมอนใบชา” ทำให้ผ่อนคลายจากกลิ่นชาหอมๆ

 • เดินถ่ายรูป street art เล็กๆ กลางหมู่บ้าน และไหว้พระประจำชุมชน ณ วัดป่าเหมี้ยง

11.00 น.

มาลองทำเมนูท้องถิ่นด้วยฝีมือตนเอง อย่างยำใบเหมี้ยง หนอนใบชาทอด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และเสียงน้ำไหลจากลำธารในหมู่บ้าน

13.00 น.

สูดอากาศให้เต็มปอด แวะจิปกาแฟที่ป่าเหมี้ยงคอฟฟี่ ชมวิวหมู่บ้านมุมสูงกับกลิ่นกาแฟหอมกรุ่น เดินเล่นสะพานรักดอกเสี้ยว พลาดผ่านลำธารเล็กๆ กลางหมู่บ้าน

14.00 น.

อำลาชุมชนและแวะชมวิวกิ่วฝิ่น เขตรอยต่อแบ่งเขตจังหวัดลำปาง-เชียงใหม่

14.30 น.

พร้อมเดินทางกันต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่

16.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่

18.20 น.

พร้อมออกเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD8319

19.20 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย พร้อมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และรองเท้าที่กระชับ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 01:00 am
 • 02:00 am
 • 03:00 am
 • 04:00 am
 • 05:00 am
 • 06:00 am
 • 07:00 am
 • 08:00 am
 • 09:00 am
 • 10:00 am
 • 11:00 am
 • 12:00 am
 • 01:00 pm
 • 02:00 pm
 • 03:00 pm
 • 04:00 pm
 • 05:00 pm
 • 06:00 pm
 • 07:00 pm
 • 08:00 pm
 • 09:00 pm
 • 10:00 pm
 • 11:00 pm
 • 12:00 pm
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest