โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาและชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง 3 วัน 2 คืน

Lampang, Thailand
3 Days 2 Nights
English, Thai

About the trip
Outdoor & Adventure Local Wisdom Arts and Craft
มีป่ามีน้ำความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ชาวบ้านช่วยกันดูแล แหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนในหมู่บ้านห้วยสามขากับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ และมาใช้ชีวิตแบบช้าๆ เรียบง่ายในหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา อำเภอแจ้ซ้อน ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกเหมี้ยงเป็นอาชีพหลักและปลูกกาแฟเป็นอาชีพรอง
 • เดินป่า ชมสมุนไพร ผีเสื้อ ในบรรยากาศอันร่มรื่น
 • เล่นน้ำฝายแม้ว สัมผัสความเย็นของน้ำท่ามกลางต้นไม้ใหญ่อันเขียวขจี
 • ชวนไปเก็บใบเหมี้ยงในป่าข้างๆบ้าน ได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บ มัด นึ่ง
 • นำใบเหมี้ยงแก่อบแห้งมายัดใส่ในหมอนรูปสัตว์ต่างๆ กลายเป็น “หมอนใบชา”
 • ชมไร่กาแฟ และโรงแปรรูปกาแฟ
Day One

06.00 น.

พร้อมกันที่เคาเตอร์นกแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง

07.20 น.

เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองมุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปาง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD 8504 

08.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานลำปาง

10.00 น.

“โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา” อำเภอแม่ทะ ชุมชนร่วมกันรักษาป่าควบคู่ไปกับการสร้างฝายชะลอน้ำ 

 • เดินป่า ชมสมุนไพร ผีเสื้อ ในบรรยากาศอันร่มรื่น

 • เล่นน้ำฝายแม้ว สัมผัสความเย็นของน้ำท่ามกลางต้นไม้ใหญ่อันเขียวขจี

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันชุมชนบ้านห้วยสามขา

13.00 น.

ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

15.30 น.

แวะพักร่างกายที่น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน แช่เท้าธารน้ำแร่หรือนำไข่ไปต้มในบ่อน้ำร้อนแล้วนำมาปรุงเป็นเมนูยำไข่น้ำแร่

18.00 น.

เดินทางถึงชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง เข้าที่พักโฮมสเตย์ 

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นท้องถิ่น เคล้าเสียงดนตรีพื้นเมืองและการฟ้อนพื้นบ้านของกลุ่มเด็กๆ ในชุมชน ในชุดการเก็บใบเหมี้ยง

21.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day Two

 

05.30 น.

ตื่นเช้า กระโดดขึ้นรถกระบะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ “กิ่วฝิ่น”

06.00 น.

“กิ่วฝิ่น” หรือดอยล้าน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จุดแบ่งเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ เดินเท้าขึ้นไปเพียง 200 เมตร จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบาย ธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก

09.00 น.

มาใช้ชีวิตเรียบง่าย สูดอากาศให้เต็มปอดไปกับชาวบ้านป่าเหมี้ยง ที่ปลูกเหมี้ยงเป็นอาชีพหลัก 

 • ชวนไปเก็บใบเหมี้ยงในป่าข้างๆบ้าน ได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บ มัด นึ่ง ตลอดจนการนำใบเหมี้ยงไปทำเป็นใบชาตากแห้ง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเชื่อว่าการเคี้ยวใบเหมี้ยง ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

 • นำใบเหมี้ยงแก่อบแห้งมายัดใส่ในหมอนรูปสัตว์ต่างๆ กลายเป็น “หมอนใบชา” ทำให้ผ่อนคลายจากกลิ่นนชาหอมๆ

11.30 น.

มาลองทำเมนูท้องถิ่น อย่างยำใบเหมี้ยง หนอนใบชาทอด

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น เช่น ยำใบเหมี้ยง หนอนใบชาทอด ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และเสียงน้ำไหลจากลำธารในหมู่บ้าน

13.30 น.

ชมไร่กาแฟ และโรงแปรรูปกาแฟ กาแฟที่นี่จะมีทั้งพันธ์อาราบิก้าและโรบัสตา

15.00 น.

แวะจิปกาแฟที่ป่าเหมี้ยงคอฟฟี่ ชมวิวหมู่บ้านมุมสูงกับกลิ่นกาแฟหอมกรุ่น และเดินเล่นสะพานรักดอกเสี้ยว พลาดผ่านลำธารเล็กๆ กลางหมู่บ้าน

16.00 น.

ปล่อยร่างกายให้ได้พักบ้าง อยากนั่ง นอน เดิน หรือเล่นน้ำเย็นๆในลำธาร ตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นชุมชน

19.20 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day Three

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก

10.00 น.

สูดอากาศให้เต็มปอด ก่อนอำลาชุมชน

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารแอ่วอิ่ม แจ้ห่ม

13.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานลำปาง

14.45 น.

พร้อมออกเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD8511

16.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่ร่วมตั๋วเครื่องบิน
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย พร้อมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และรองเท้าที่กระชับ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 01:00 am
 • 02:00 am
 • 03:00 am
 • 04:00 am
 • 05:00 am
 • 06:00 am
 • 07:00 am
 • 08:00 am
 • 09:00 am
 • 10:00 am
 • 11:00 am
 • 12:00 am
 • 01:00 pm
 • 02:00 pm
 • 03:00 pm
 • 04:00 pm
 • 05:00 pm
 • 06:00 pm
 • 07:00 pm
 • 08:00 pm
 • 09:00 pm
 • 10:00 pm
 • 11:00 pm
 • 12:00 pm
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest