โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว และชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี 3 วัน 2 คืน

Udon Thani, Thailand
3 Days 2 Nights
English, Thai

About the trip
Outdoor & Adventure Local Wisdom Arts and Craft
เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านห้วยหมากหล่ำกับโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสะอาดและวิถีชีวิตชาวบ้านโนนกอกกับผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่ทำมาจากดอกบัวแดงและสัมผัสเสน่ห์ชาวอีสานได้ที่นี่
 • ชมความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์กับสะพานหิน หินรูปแปลกตามากมาย
 • ชมแปลงเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการน้ำ
 • พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ แหล่งรวบรวมลายผ้าทอโบราณและหมอนขิดเก่าแก่
 • สาธิตการทอผ้าลายท้องถิ่นจากแม่ๆ
 • ลงมือมัดย้อมผ้าจากสีดอกบัวแดงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ทดสอบฝีมือการห่อข้าวต้มบัวแดง
 • บีบขนมจีนเส้นสดและเส้นด้องแด้ง
Day One

09.00 น.

พร้อมกันที่เคาเตอร์นกแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

10.15 น.

เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานี สายการบิน Nok Airเที่ยวบิน DD 9202

11.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านวีที แหนมเนือง 

13.00 น.

มุ่งหน้าสู่ “โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อำเภอโนนสะอาด

15.00 น.

ฟังผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านห้วยหมากหล่ำที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค สู่โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว

 • ชมความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์กับสะพานหิน หินรูปแปลกตามากมาย

 • ชมแปลงเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการน้ำ

16.30 น.

เดินทางไปชุมชนบ้านโนนกอก อำเภอเมืองอุดร

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นชุมชนและ พิธีบายศรีสู่ขวัญ

20.00 น.

กลับเข้าที่พัก นาคำวิลล่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day Two

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก

09.00 น.

ม่วนไปกับกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง ในวิถีอันเรียบง่าย 

 • พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ แหล่งรวบรวมลายผ้าทอโบราณและหมอนขิดเก่าแก่

 • สาธิตการทอผ้าลายท้องถิ่นจากแม่ๆ

 • ลงมือมัดย้อมผ้าจากสีดอกบัวแดงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.30 น.

พักเบรกกับน้ำบัวแดงที่ช่วยบำรุงหัวใจและข้าวต้มบัวแดง กินเข้ากันได้เป็นอย่างดี

 • ทดสอบฝีมือการห่อข้าวต้มบัวแดง

 • บีบขนมจีนเส้นสดและเส้นด้องแด้ง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันชุมชน แบบลูกอีสาน เช่นส้มตำเส้นด้องแด้ง ยำบัวแดง

13.00 น.

ร่วมแรงทำข้าวเคียบ ที่ใช้ครกมองออกแรงตอกข้าวเหนียวนึ่งคลุกเคล้าส่วนผสมแบบอีสาน

14.30 น.

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากชุมชนเป็นของฝากกลับบ้าน

16.00 น.

“ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลปู่-ย่า” กราบไหว้ศาลเจ้าและเดินเล่นชมอาคารแบบสถาปัตยกรรมจีนและสวนที่จัดตกแต่งได้อย่างรบรื่น

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ตัวเมืองอุดร

20.00 น.

กลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day Three

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ 

09.00 น.

เดินทางถึงทะเลบัวแดง หนองหาน ล่องเรือชมทะเลบัวแดง ที่เต็มไปด้วยบัวแดง บานสะพรั่งเต็มทั่วบึงน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งนี้
(ช่วงเวลาเหมาะสมที่ดอกบานสะพรั่ง : เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์)

11.00 น.

เดินทางออกจากทะเลบัวแดง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านส้มตำเจ๊ไก่อุดร อาหารอีสาน และส้มตำรสจัดจ้าน

13.00 น.

เดินทางไปท่าอากาศยานอุดรธานี

14.20 น.

พร้อมออกเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD9211

15.20 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย พร้อมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และรองเท้าที่กระชับ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 01:00 am
 • 02:00 am
 • 03:00 am
 • 04:00 am
 • 05:00 am
 • 06:00 am
 • 07:00 am
 • 08:00 am
 • 09:00 am
 • 10:00 am
 • 11:00 am
 • 12:00 am
 • 01:00 pm
 • 02:00 pm
 • 03:00 pm
 • 04:00 pm
 • 05:00 pm
 • 06:00 pm
 • 07:00 pm
 • 08:00 pm
 • 09:00 pm
 • 10:00 pm
 • 11:00 pm
 • 12:00 pm
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest