โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ และชุมชนบ้านทุ่งมหา-ชุมชนมัจฉาสตรีท จังหวัดชุมพร 3 วัน 2 คืน

Chumphon, Thailand
3 Days 2 Nights
English, Thai

About the trip
Outdoor & Adventure Local Wisdom Nature and Environmental
ชมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ แก้มลิงธรรมชาติ ที่ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรและ มีการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มาให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ และพาไปชุมชนมัจฉาสตรีทเรียนรู้โรงรับจำนำปูและสัมผัสวิถีประมงที่ ชุมชนบ้านทุ่งมหา
Day One

 

08.30 น.

เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD7610

09.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานชุมพร

10.45 น.

เรียนรู้ “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” อำเภอเมือง ชุมพร  ฟังเรื่องราวแก้มลิงธรรมชาติ แนวทางการป้องกันน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดชุมพร และเดินชมเกาะหมายเลข 9 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เดินข้ามสะพานไม้เคี่ยมไปเกาะชมนกชมไม้

12.00 น.

เดินทางต่อไป “ชุมชนมัจฉาสตรีท” ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารทะเลสดใหม่จากชุมชน

13.30 น.

แวะทักทายลูกปูม้า ฟังการอนุรักษ์พันธ์ปูม้าให้อยู่คู่วิถีประมง ณ “โรงรับจำนำปู” ร่วมกันปล่อยลูกปู บริเวณอ่าวสะพลี 

16.00 น.

เดินเล่นรับลม “หาดทุ่งวัวแล่น” หาดทรายขาวที่ทอดยาว เงียบสงบ

18.00 น.

เดินทางถึงที่พักโฮมสเตย์บ้านปากคลอง พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น เมนูอาหารใต้หรอยแรง

20.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day Two

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก

09.00 น.

พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือทุ่งมหา ล่องเรือชมความงามใต้ท้องทะเล “เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่” ดำน้ำ ชมปะการัง ฝูงปลาที่แหวกว่ายใกล้ตัวและทุ่งดอกไม้ทะเลที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ 

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ชมวิวทะเลพร้อมอิ่มพุง “กินปูห้อยขา เกาะยอ” เดินชมวิวรอบเกาะ

16.00 น.

กลับเข้าที่พัก ชำระล้างร่างกาย เดินเล่นภายในชุมชนตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 น.

ออกเรือชมวิถีประมงยามค่ำคืน ไดหมึก ดูแพลงตอนสีฟ้าในท้องทะเล และดาวเต็มท้องฟ้า

22.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day Three

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก

08.45 น.

เดินทางไปท่าอากาศยานชุมพร

10.05 น.

พร้อมออกเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD7611

11.10 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย พร้อมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และรองเท้าที่กระชับ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • เตรียมชุดสำหรับการว่ายน้ำ ดำน้ำ
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 01:00 am
 • 02:00 am
 • 03:00 am
 • 04:00 am
 • 05:00 am
 • 06:00 am
 • 07:00 am
 • 08:00 am
 • 09:00 am
 • 10:00 am
 • 11:00 am
 • 12:00 am
 • 01:00 pm
 • 02:00 pm
 • 03:00 pm
 • 04:00 pm
 • 05:00 pm
 • 06:00 pm
 • 07:00 pm
 • 08:00 pm
 • 09:00 pm
 • 10:00 pm
 • 11:00 pm
 • 12:00 pm
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest