โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยและชุมชนเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayuthaya, Thailand
1 Day
English, Thai

About the trip
History & Culture Local Wisdom Wellness
โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่รองรับน้ำขนาดใหญ่ ฟังเรื่องราวผ่านหอจดหมายเหตุ และชวนไปสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านจะปลูกผักทานเอง มีสมุนไพรรักษาโรคและขนมไทยโบราณให้ลิ้มลองมากมาย
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 • ชมพระอุโบสถสไตล์กอทิกแห่งเดียวในโลก
 • นั่งเรือจากวัดนิเวศธรรมประวัติไปยังชุมชนเกาะเกิด
 • ชมวิถีริมแม่น้ำเจ้าพระยา
Day One

08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ฝั่งที่จอดรถ ทางออก#2 ออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

09.30 น.

เดินทางถึงโครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่รับน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ป้องกันน้ำท่วมและแหล่งเก็บน้ำยามภัยแล้ง 

10.45 น.

เดินทางถึง วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดไทยที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ที่ตั้งอยู่

กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชมศิลปะ

รูปแบบใหม่ 

 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ชมพระอุโบสถสไตล์กอทิกแห่งเดียวในโลก

 • นั่งเรือจากวัดนิเวศธรรมประวัติไปยังชุมชนเกาะเกิด ชมวิถีริมแม่น้ำเจ้าพระยา

12.30 น.

เดินทางถึง ชุมชนบ้านเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนต้อนรับด้วยการแสดงเพลงเกี่ยวข้าว
12.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนูท้องถิ่นประจำชุมชน

13.45 น.

ฟังเรื่องราวชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ 

14.00 น.

เรียนรู้การบำรุงร่างกายตามภูมิปัญญาไทย “ฐานยาสมุนไพรอายุวัฒนะ” รับฟังเรื่องราวจาก

ป้าลำพูน ปราชญ์ประจำชุมชนที่เผชิญโรคร้ายสู่ตำรับยาไทยโบราณ 

14.45 น.

ลงมือทำ “ไข่เค็มใบเตยดินสอพอง” นำใส่ชะลอมกลับบ้าน ที่นี่เลี้ยงเป็ดปล่อยตามธรรมชาติ และใบเตยที่ปลูกเองในชุมชนนำมาพอกกับดินสอพองจากลพบุรี

15.45 น.

ซื้อของฝากจากชุมชน พร้อมอำลาชุมชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • พาหนะสำหรับเดินทางไปชุมชน
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย พร้อมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และรองเท้าที่กระชับ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 01:00 am
 • 02:00 am
 • 03:00 am
 • 04:00 am
 • 05:00 am
 • 06:00 am
 • 07:00 am
 • 08:00 am
 • 09:00 am
 • 10:00 am
 • 11:00 am
 • 12:00 am
 • 01:00 pm
 • 02:00 pm
 • 03:00 pm
 • 04:00 pm
 • 05:00 pm
 • 06:00 pm
 • 07:00 pm
 • 08:00 pm
 • 09:00 pm
 • 10:00 pm
 • 11:00 pm
 • 12:00 pm
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest