โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยและชุมชนเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 วัน 1 คืน

Ayuthaya, Thailand
2 Days 1 Night
English, Thai

About the trip
History & Culture Local Wisdom Wellness
ชมโครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่รองรับน้ำขนาดใหญ่ ฟังเรื่องราวผ่านหอจดหมายเหตุ และชวนไปสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านจะปลูกผักทานเอง มีสมุนไพรรักษาโรคและขนมไทยโบราณให้ลิ้มลองมากมาย
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 • ชมพระอุโบสถสไตล์กอทิกแห่งเดียวในโลก
 • เรียนรู้การบำรุงร่างกายตามภูมิปัญญาไทย
 • ฝึกทำขนมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชนเกาะเกิด “ขนมน้ำนมข้าวยาคู”
 • เรียนรู้การทำหมี่กรอบสูตรบ้านเกาะเกิดที่อร่อยจนได้รับรางวัลให้เป็นหมี่กรอบที่อร่อยที่สุด
Day One

 

08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ฝั่งที่จอดรถ ทางออก#2 ออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

09.30 น.

เดินทางถึง “โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย” บริเวณทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่รับน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ป้องกันน้ำท่วมและเป็นแหล่งเก็บน้ำยามภัยแล้ง ฟังเรื่องราวบริเวณหอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง

10.45 น.

เดินทางถึง วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดไทยที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ที่ตั้งอยู่

กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชมศิลปะ

รูปแบบใหม่ 

 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ชมพระอุโบสถสไตล์กอทิกแห่งเดียวในโลก

11.30 น.

หลังจากเยี่ยมชมวัดนิเวศธรรมประวัติ ลงเรือบริเวณท่าเรือของวัด เพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพ 2 ริมฝั่งเจ้าพระยา
ก่อนมุ่งหน้าไปสู่ชุมชนบ้านเกาะเกิด

12.00 น.

เดินทางถึง “ชุมชนบ้านเกาะเกิด” อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ฟังเรื่องราวของชุมชน

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันน่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์ 

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนูท้องถิ่นประจำชุมชน

13.30 น.

เรียนรู้การบำรุงร่างกายตามภูมิปัญญาไทย “ฐานยาสมุนไพรอายุวัฒนะ” รับฟังเรื่องราวของป้าลำพูน
ปราชญ์ประจำชุมชนที่เผชิญโรคร้ายสู่ตำรับยาไทยโบราณ

15.00 น.

ฝึกทำขนมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชนเกาะเกิด “ขนมน้ำนมข้าวยาคู” ขนมไทยหายาก

ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานในพุทธประวัติ ซึ่งทำจากน้ำนมจากข้าว, ใบเตย และ กะทิ มีรสชาติ

หอมหวานกลมกล่อม ทานได้ทุกเพศทุกวัย

16.30 น.

เช็คอินเข้าที่พักโฮมสเตย์ ทำความรู้จักกับเจ้าของบ้าน จากนั้นแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือปั่นจักรยานเล่นรอบชุมชน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ด้วยเมนูสุดพิเศษจากชุมชน พร้อมรับชมการแสดงพิเศษจากชุมชน การร้องเพลงฉ่อย “เพลงเกี่ยวข้าว” 

20.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day Two

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

กระโดดขึ้นรถรางเกาะเกิด พาหนะประจำชุมชนบ้านเกาะเกิด เยี่ยมชมรอบๆ ชุมชน ผ่าน  

“วัดพยาญาติ”ศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะเกิด สักการะองค์หลวงพ่อดำ และ “วัดเชิงท่า”

10.00 น.

ชิมหมี่กรอบแชมป์เปี้ยน!

เรียนรู้การทำหมี่กรอบสูตรบ้านเกาะเกิดที่อร่อยจนได้รับรางวัลให้เป็นหมี่กรอบที่อร่อยที่สุดในอยุธยา พร้อมดูกรรมวิธีการทำจากมืออาชีพทุกขั้นตอน

11.00 น.

ชมบ้านขนมไทย ศูนย์รวมภูมิปัญญาแห่งขนมไทยของชุมชน พูดคุยกับป้าสละและลุงสมนึก
คู่ลุงกับป้าที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำขนมไทย ไม่ว่าจะเป็นขนมกงเกวียน ขนมกล้วย รวมถึงขนมหม้อแกง ที่ยังคงวิธีการทำด้วยวิธีแบบดั้งเดิม

12.30 น.

อำลาชุมชน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน “ร้านเรือนไทยกุ้งเผา” บรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

14.30 น.

เดินทางถึง “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” แสดงนิทรรศการงานฝีมือช่างของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรดา
และผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

16.00 น.

พร้อมออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • พาหนะสำหรับเดินทางไปชุมชน
 • ที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย พร้อมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และรองเท้าที่กระชับ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
 • 01:00 am
 • 02:00 am
 • 03:00 am
 • 04:00 am
 • 05:00 am
 • 06:00 am
 • 07:00 am
 • 08:00 am
 • 09:00 am
 • 10:00 am
 • 11:00 am
 • 12:00 am
 • 01:00 pm
 • 02:00 pm
 • 03:00 pm
 • 04:00 pm
 • 05:00 pm
 • 06:00 pm
 • 07:00 pm
 • 08:00 pm
 • 09:00 pm
 • 10:00 pm
 • 11:00 pm
 • 12:00 pm
USD x 1 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest