บ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์

Uttaradit, Thailand
2 Day 1 Night
English, Thai

About the trip
มาแอ่วกั๋นเน้อที่ “บ้านหาดสองแคว” ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านหาดสองแควนั้นเป็นทางออก ของลำน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำน่านกับคลองตรอน มีลักษณะเป็นลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน จึงเรียกกันว่า “สองแคว” เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมของชาวลาวเวียง รอให้ทุกท่านมาเรียนรู้วีถีชีวิตเเละประวิตศาสตร์ที่น่าอันซีนของชุมชน ชมทุ่งดอกคอสมอส ทุ่งทานตะวัน กิจกรรม wok shop ชิคๆ มากมาย ที่รอให้ท่านได้มาเยี่ยมเยือน
  • ชมท่าน้ำวัดหากสองแคว จุดตัดแม่น้ำ 2 สาย แม่น้ำน่าสีขุ่น แม่น้ำคลองตรอน
  • ชมพิพิธภัณฑ์วัดหาดสองแคว
  • ชมทุ่งดอกคอสมอส ทานตะวัน ผักปลอดภัย โคกหนองนาโมเดล
  • กิจกรรมผ้ามัดย้อม ด้วยสีธรรมชาติ
  • กิจกรรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าวจากขยะ
  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดตาชูชก ให้อาหารปลา ชมโบสถ์เก่า สักการะพระอกแตก (หลวงพ่อเพชร)
  • หมายเหตุ รับนักท่องเที่ยวสำหรับทำกิจกรรมในทริปจำนวน 2 ท่านขึ้นไป ราคาแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ราคา 2,000 บาท **ไม่รวมค่าเดินทางไปที่ชุมชน**
Guest Reviews

How much do you rate this experience?

Characters left: 200

USD per guest

Select date
USD x 2 Guests
USD
Transaction fee (5%)
USD
Total
USD
100% Satisfaction guaranteed
From

USD
per guest